Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Heinischová, Kateřina
    Diplomová práce se zaměřuje na organizační kulturu a její vliv na efektivnost fungování vybraného podniku. V rámci analýzy současné organizační kultury budou identifikovány konkrétní nedostatky a navrhnuta opatření pro ...