Now showing items 1-2 of 2

  • Komponenta grafů pro .NET 

    Riedl, Pavel
    V současné době, kdy k osobním počítačům usedá stále více uživatelů, jsou kladeny nároky na jednoduchost a přehlednost vytvořených programů. Jeden ze způsobů, kterým lze jejich práci ulehčit, je tvorba grafických uživatelských ...
  • Modul shlukové analýzy systému pro dolování z dat 

    Riedl, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá vývojem modulu pro systém dolování z dat, jenž je vyvíjen na FIT. První část se věnuje obecnému procesu získávání znalostí a shlukové analýze včetně validace shluků, popisuje také Oracle Data ...