Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chatrný, Martin
  Tato diplomová práce si klade za cíl posoudit ekonomickou situaci konkrétního podniku. Pro posouzení jsou v práci vyuţity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chatrný, Martin
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace konkrétní společnosti. Pro její posouzení jsou v práci využity metody finanční analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kratochvilová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti, snaží se posoudit současný celkový ekonomický stav, jeho příčiny a jeho budoucí vývoj. Teoretická část popisuje co je finanční analýza, k čemu slouží a její metodické ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Kratochvilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu podnikových reportů. ...
 • Směrnice účetní jednotky k zásobám vlastní činnosti 

  Malášek, Robert
  Diplomová práce se zabývá problematikou zásob vytvořených vlastní činností ve společnosti Strojírny Prostějov, a.s. V první části je práce zaměřena na teoretická východiska vztahující se k této oblasti. V analytické části ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Malášek, Robert
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti Slévárna Kuřim a.s. V teoretické části je zaměřena na vnitropodnikové směrnice a jejich tvorbu obecně. Ve druhé, praktické, části se ...