Now showing items 1-2 of 2

  • Od tornáda k vodní turbíně 

    Jízdný, Martin
    Předložená bakalářská práce se zabývá vírovým pohybem a obsahuje dvě hlavní části. První část popisuje především principy vzniku a vývoje vírového pohybu v přírodě a v technické praxi. V obou těchto oblastech lze nalézt ...
  • Zařízení pro vnos kyslíku do vody 

    Chmatil, Ľuboš
    Předložená práce obsahuje teoretickou část, která podrobněji vysvětluje problematiku zařízení na vnos kyslíku do vody, principy, které je možné využít pro vnos kyslíku do vody, oblasti v kterých je tyto zařízení možné ...