Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza využitelnosti kompasu pro navigaci mobilního robotu v indoor prostředí 

  Pilch, Petr
  Tato práce se zabývá využitelností kompasu HMC6343 pro řízení robotu ve vnitřním prostředí. V první části je představena historie kompasu a popsán princip činnosti některých druhů kompasů včetně anizotropního magnetorezistivního ...
 • Konstrukce 4D polohovacího zařízení pro biomedicínský výzkum 

  Hošek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá dílčími prvky konstrukčního řešení víceosého automatického laboratorního manipulátoru, používaného v omezeném uzavřeném prostoru ve specifických podmínkách.
 • Mechanický návrh průběžného zásobníku příze a jeho realizace 

  Klusoň, Vladimír
  Práce se zabývá vývojem zařízení Průběžného zásobníku příze pro textilní stroj. Průběžný zásobník přízeobsahuje poháněný navíjecí válec s rotačním kompenzátorem napětí příze, flyerem. Poháněný otočný zásobník je spřažen s ...
 • Modifikace montážní linky pro výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilů 

  Palacka, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom modifikácie montážnej linky pre výrobu elektromagneticky ovládaných pneumatických ventilov. Začiatok tejto práce je venovaný teoretickému popisu najčastejšie používaných systémov Poka-Yoke ...
 • Návrh a realizace aktivní loketní ortézy 

  Ripel, Tomáš
  Práce prezentuje nový přístup k designu motorového rehabilitačního zařízení – aktivní loketní ortézy (ALO) – inspirovaný principy robotických exoskeletonů. Zařízení je v současnosti navrženo pro loketní kloub s možností ...
 • Návrh a realizace bionické konstrukce robotického hada 

  Šumšal, Zdeněk
  Práce se zabývá konstrukcí, možnostmi pohybu a praktickým využitím bionických hadů. V první části jsou popsány způsoby, jakými se v přírodě pohybují živí hadi a jak je možné tyto pohyby aplikovat a kombinovat u bionického ...
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení základu autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh a realizaci podvozku, řízení a o volbu pohonů. Řešení částečně vychází z pravidel soutěže ...
 • Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu 

  Ripel, Tomáš
  Diplomová práce popisuje komplexní návrh konstrukčního řešení autonomního mobilního robotu a jeho následnou realizaci. Jedná se o návrh podvozku, pohonů, bezpečnostních prvků a elektroniky. Řešení vychází ze zadání externího ...
 • Návrh dopravníku na rychlospojky 

  Klár, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravníku na rychlospojky s ohledem na požadavky řešení. Práce je členěna do několika částí, kde ze začátku je uvedena formulace daného problému, krátká rešeršní studie a ideový návrh ...
 • Návrh mechanické konstrukce zkušebního stolu pro elektrickou brzdu 

  Lacko, Peter
  Táto práca sa zaoberá návrhom mechanickej konštrukcie skúšobného stolu pre elektrickú brzdu. Súčasťou práce je výrobná dokumentácia a 3D model testovacieho stolu osadeného príslušenstvom.
 • Návrh pohonů pro uzavírací bezpečnostní klapku 

  Melecký, Josef
  Bakalářská práce popisuje návrh pohonu a bezpečnostního mechanismu pro uzavírací bezpečnostní klapku. Na základě rešerše uvedené v úvodu byl vybrán druh pohonu, jehož konkrétní parametry vychází z momentových poměrů ...
 • Návrh transportního mechanismu pro stacionární robot 

  Kříž, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje návrh transportního zařízení pro autonomní robot. Hlavním cílem této práce je modifikace podvozku a návrh vodícího mechanismu. Navrhovaná koncepce vychází z požadavků, které byly zadány externí ...
 • Návrh trenažéru přistání na padákovém kluzáku 

  Wertheimer, Pavel
  Trénink přistávání na padákovém kluzáku je velice neefektivní, protože každý let potřebuje dlouhou přípravu. Školy paraglidingu proto hledají alternativu pro výcvik začínajících pilotů. Řešením je trenažér létání na padákovém ...
 • Určení směru zdroje zvuku z vícekanálového audiosignálu 

  Sumtsov, Artem
  Cílem této práce bylo provedení rešerše vhodných metod pro určování směru zdroje zvuku a následné jejich zpracování. Tato práce popisuje postupně čtyři metody určení zpoždění signálů z jednotlivých kanálů. Každá z popsaných ...
 • Vibrace valivých ložisek 

  Otoupalík, Jan
  Práce se zabývá vibracemi valivých ložisek, emitovaných jak nedokonalou geometrií ložiska, tak únavovým poškozením dílů ložiska. V práci byla ověřena použitelnost sestaveného hardwaru pro měření vibrací ložisek. Ověření ...