Now showing items 1-10 of 10

 • Deposition of Hydroxyapatite and Tricalcium Phosphate Coatings by Suspension Plasma Spraying: Effects of Torch Speed 

  Ročňáková, Ivana; Slámečka, Karel; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Remešová, Michaela; Dyčková, Lucie; Břínek, Adam; Jech, David; Dvořák, Karel; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef (Elsevier, 2018-12-01)
  This research focuses on the deposition of hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) coatings produced by suspension plasma spraying (SPS) using in-house liquid feedstock suspensions. The work studied the effects ...
 • Environmentální dopad produktů hoření 

  Ročňáková, Ivana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem produktů hoření a jejich vlivem na životní prostředí a organismus člověka. Je zde vysvětlena podstata hoření a podmínky, za kterých hoření vzniká. Při tomto ději je vyvinuto ...
 • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

  Ročňáková, Ivana
  Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...
 • Materiály používané při konstrukci rámů gravity kol 

  Hrubý, Erik
  Bakalářská práce se v první části zaměřuje na oblasti použití speciálních závodních kol. Představuje méně známé gravity disciplíny s vysvětlením jejich podstaty, typu závodní trati a pravidel. V druhé části se zabývá zejména ...
 • Metody kontroly železničních kol v současné technické praxi 

  Ondriašová, Patricie
  Předložená bakalářská práce se zabývá metodami kontroly železničních kol v současné technické praxi. Nejprve je popsáno železniční dvojkolí a postup při výrobě kol. V další části, jež tvoří hlavní náplň bakalářské práce, ...
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti biodegradabilních slitin na bázi hořčíku 

  Faltejsek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled materiálů pro biomedicínské aplikace, srovnání biokompatibilních a biodegradabilních materiálů a dále přehled biodegradabilních slitin na bázi hořčíku. Práce má celkem čtyři ...
 • Polymery pro zdravotnictví a medicínu 

  Jahodová, Daniela
  Bakalářská práce pojednává o polymerech, které je možno potkat v medicíně a zdravotnictví. Celkový koncept pojednává o již známých produktech v tomto odvětví i o možnostech výzkumu a jejich rozšíření. Pod pojmem polymerní ...
 • Použití slitin hořčíku 

  Köhler, Tomáš
  Bakalářská práce zahrnuje základní poznatky o hořčíku a jeho slitinách. Zabývá se také jejich vlastnostmi, rozdělením a možnostmi tepelného zpracování. Práce dále shrnuje aplikace hořčíkových slitin v jednotlivých průmyslových ...
 • Urychlení procesu čištění pokovených a lakovaných ocelových dílů 

  Hoplíček, Ondřej
  Práce je zaměřena na urychlení (optimalizaci) procesu čištění ocelových držáků používaných při kontinuálním procesu lakování a pokovení reflektorů ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice. Hlavním záměrem je ...
 • Vlastnosti a in vitro degradace kovových biodegradabilních materiálů 

  Ročňáková, Ivana
  Biodegradabilní kovové materiály pro medicínské aplikace si v posledních letech získaly značnou pozornost. Hlavním důvodem je, že nabízí vysoký potenciál pro výrobu dočasných ortopedických implantátů, jako například kostní ...