Now showing items 1-2 of 2

  • Georytmus 

    Roček, Jakub
    Video instalace zaměřená na problém virtuálního prostředí v kontextu vědeckého poznání.
  • Nová zvyklost 

    Roček, Jakub
    Zhruba 10ti minutová videosekvence mapuje dokumentárním způsobem místo v krajině, tak jak se během let formovala jeho struktura až do dnešní podoby. Jemnou hrou s místními znaky se postupně snažím poukázat na paměť místa, ...