Now showing items 1-1 of 1

  • Zpřítomnění 

    Robaard Šmerdová, Markéta
    Svou závěrečnou prací, zakončující mé čtyřleté studium, bych ráda zúročila veškeré vědomosti a zkušenosti, které jsem v oblasti těla (a tělesnosti) při svém studiu nabyla. Ateliér sochařství 2 (nefigurativní sochařství) ...