Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační a řídicí karta k elektronovému mikroskopu 

    Robotka, Jan
    Hlavním cílem této práce bylo navrhnout novou komunikační a řídicí kartu pro elektronový mikroskop, případně pro další zařízení firmy Delong Instruments a.s., která se zabývá jejich vývojem a výrobou. Tato karta by měla ...
  • Řízení piezomotoru 

    Robotka, Jan
    Práce má za cíl navrhnout a realizovat řídicí systém pro nový typ piezomotoru s akčními prvky MPA za účelem naměření charakteristik tohoto piezomotoru, potřebných pro jeho využití v praxi. V textu jsou nejprve zpracovány ...