Now showing items 1-1 of 1

  • Hluková mapa v GIS 

    Rodryč, Filip
    Tato práce je tvořena teoretickým podkladem a praktickým ověřením systému ArcView. Jsou zde rozebírány veličiny popisující hluk a krátce seznamuje s metodikou měření hluku. Obsahuje limity hluku v pracovním prostředí dané ...