Now showing items 1-3 of 3

 • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

  Pešout, Jakub
  Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...
 • Rekonstrukce úpravny vody Babice 

  Valchař, Jiří
  Diplomová práce se zabývá studií rekonstrukce úpravny vody malého výkonu. První kapitoly jsou věnovány obecně možnostem odželezování a odmanganování při úpravě podzemní vody. Dále se práce věnuje i možnostem posuzování a ...
 • Studie rekonstrukce úpravny vody 

  Skříček, Jan
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci úpravny vody. Vybral jsem si úpravnu vody v Čebíně, které jsem se věnoval již v bakalářské práci. Úpravna má problémy se zvýšeným obsahem železa, manganu a amonných solí. ...