Now showing items 1-2 of 2

  • Sklízení elektromagnetické energie v pásmu 24 GHz 

    Rokos, Lukáš
    Cílem semestrální práce je seznámit se se základními principy sklízení elektromagnetické energie a jejím možným využitím. Pro získání energie je zvolena usměrňující (rektifikační) anténa. Ta se skládá z flíčkové planární ...
  • Vysokofrekvenční jednotka pro přenosnou monitorovací stanici 

    Rokos, Lukáš
    Práce popisuje metody pro monitorování spektra používané Českým telekomunikačním úřadem, návrh vysokofrekvenční jednotky pro přenosnou monitorovací stanici a možnosti jejího využití. Vysokofrekvenční jednotka se skládá z ...