Now showing items 1-2 of 2

  • Odstředivý vypínač vodní turbíny - modernizace 

    Koutný, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem odstředivého vypínače vodní turbíny. Jedná se o bezpečnostní prvek, který při překročení povolených otáček odstaví zařízení. V první části této práce jsou uvedena dosud používaná ...
  • Regulační mechanismus Kaplanovy turbíny 

    Veselý, Josef
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí oběžného kola Kaplanovy turbíny. Je v ní také popsáno rozdělení hydroenergetických děl a vodních turbín. Hlavní důraz je kladen na princip regulačního mechanismu a výpočet regulační ...