Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikační strategie společnosti 

    Rolínová, Lenka
    Cílem mojí diplomové práce na téma „Návrh komunikační strategie společnosti“ je navržení komunikační strategie pro společnost Poex, a.s. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. ...