Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr - založení tenisové školy 

    Rola, Daniel
    Tato bakalářská práce se zabývá založením a následným fungováním tenisové školy. Práce obsahuje teoretické a analytické poznatky, které jsou následně zobrazeny při konečném návrhu pro uskutečnění tohoto podnikatelského záměru.
  • Procesní řízení zakázky ve vybrané organizaci 

    Rola, Daniel
    Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení zakázky ve společnosti G.W. mont, s.r.o., která působí v oblasti dodávání technologických trubních rozvodů. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je představení ...