Now showing items 1-2 of 2

  • Biologické čištění odpadních vod 

    Rolenc, Martin
    Bakalářská práce pojednává o biologickém čištění odpadních vod. Tento proces je popsán na názorném příkladu čistírny odpadních vod v obci Svatobořice – Mistřín. Především je pak zaměřena na proces aktivace, při kterém ...
  • Programové moduly automatického nastavování nástrojů u soustružnických center 

    Rolenc, Martin
    Programové moduly automatického nastavování nástrojů u soustružnických center Tato diplomová práce pojednává o možnostech použití dotykových sond, především pak sond nástrojových . Teoretická část se zabývá principy, na ...