Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza EEG signálů při Stroopově testu 

    Tolaszová, Eva
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření biologických signálů během psychické zátěže. Ke sledování tohoto vlivu byl zvolen Stroopův test, který se v psychologii využívá ke zjišťování poruch pozornosti a schopnosti ...