Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pokročilých regresních modelů 

    Rosecký, Martin
    Tato práce shrnuje nejnovější poznatky z oblasti modelování produkce komunálního odpadu (KO). Tyto používá k řešení vícerozměrného analogu úlohy inverzní predikce. Jedná se o problém, který nelze řešit analyticky, proto ...
  • Regresní analýza prostorově a časově distribuovaných dat 

    Rosecký, Martin
    V práci byly shrnuty poznatky z oblasti prognózování komunálního odpadu (KO). Byly popsány základní informace týkající se lineární regrese a korelační analýzy. Byla provedena analýza vlivů dostupných faktorů na úrovni obcí ...