Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh komunikačního mixu pivovaru Rychtář 

  Netolická, Petra
  Cílem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace Pivovaru Rychtář, a.s., zhodnocení situace a následný návrh nového komunikačního mixu. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. ...
 • Návrh motivačního systému v malé firmě 

  Rohlena, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout motivační program pro malou stavební společnost, která na trhu působí již 20 let a žádný motivační program nemá. Teoretická část práce se zaměřuje na obecná teoretická východiska v oblasti ...
 • Návrh na organizační změnu malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o organizačnej zmene malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu, návrhu organizačnej zmeny a prevedenie návrhu. Výsledkom práce sú návrhy ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Rosenberg, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů z prostituce v České republice. Zabývá se především otázkou, jak zapracovat činnost prostituce do příslušných právních předpisů tak, aby se příjem z prostituce mohl v našich ...
 • Návrh na změnu systému řízení malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o zmene systému riadenia malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu a návrh systému riadenia podľa manažérskych funkcií. Výsledkom práce ...
 • Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika 

  Bumberová, Veronika; Rosenberg, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This paper represents a pilot study examining determinants of the development of market active micro, small and medium sized enterprises (SMEs) in South Moravian Region (SMR). The reason is their ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Chladný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nového podniku nabízejícího služby v oboru účetnictví. Na teoretickou část práce navazuje zpracování analýz vnitřního a vnějšího prostředí, zakončené ...
 • Podnikatelský plán pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě 

  Korbelová, Jitka
  Diplomová práce obsahuje vytvořený návrh podnikatelského plánu pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě. Soukromá mateřská školka bude zřízena jako společnost s ručením omezeným. Práce je složena ze tří částí. V ...
 • Podnikatelský záměr 

  Urbánek, Michal
  Bakalářská práce zkoumá aspekty zakládání velkoobchodu, který se primárně zaměřuje na dovoz jednostopých, elektricky poháněných dopravních prostředků z Čínské Lidové Republiky. Použity byly analýza obecného okolí, vnějšího ...
 • Změna systému řízení malé firmy 

  Rosenberg, Jan
  Diplomová práce pojednává o změně systému řízení vybrané společnosti. Předmětem této práce je výběr vhodných analýz, provedení analýzy současného stavu a návrh systému řízení podle manažerských funkcí. Výsledkem práce jsou ...