Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh komunikačního mixu pivovaru Rychtář 

  Netolická, Petra
  Cílem této bakalářské práce je analýza marketingové komunikace Pivovaru Rychtář, a.s., zhodnocení situace a následný návrh nového komunikačního mixu. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. ...
 • Návrh motivačního systému v malé firmě 

  Rohlena, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout motivační program pro malou stavební společnost, která na trhu působí již 20 let a žádný motivační program nemá. Teoretická část práce se zaměřuje na obecná teoretická východiska v oblasti ...
 • Návrh na změnu systému řízení malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o zmene systému riadenia malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu a návrh systému riadenia podľa manažérskych funkcií. Výsledkom práce ...
 • Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika 

  Bumberová, Veronika; Rosenberg, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This paper represents a pilot study examining determinants of the development of market active micro, small and medium sized enterprises (SMEs) in South Moravian Region (SMR). The reason is their ...
 • Podnikatelský plán pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě 

  Korbelová, Jitka
  Diplomová práce obsahuje vytvořený návrh podnikatelského plánu pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě. Soukromá mateřská školka bude zřízena jako společnost s ručením omezeným. Práce je složena ze tří částí. V ...
 • Rozvoj podnikání v oblasti internetové inzerce 

  Konečný, Ondřej
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje malé firmy podnikající v oblasti internetové inzerce. Jejím cílem je za pomocí teoretických poznatků a vybraných strategických analýz navrhnout také změny, které ...