Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového plánu 

    Rosická, Markéta
    Tato bakalářská práce popisuje současný stav marketingového plánu společnosti Shine&Shine a vizi nového plánu k rozšíření řady svých produktů a expanzi značky do zahraničí. První část je zaměřena na teoretické hledisko ...