Now showing items 1-7 of 7

 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Suk, Ondřej
  Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit všeobecný přehled o fungování regionální politiky respektive politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii a v České republice. V úvodu teoretické ...
 • Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h 

  Hašek, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční trati č. 300 Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h. Řešený úsek se nachází mezi stanicemi Luleč a Ivanovice na Hané. Diplomová práce je zpracována ve ...
 • Návrh rekonstrukce železniční stanice Horní Cerekev 

  Syrový, Aleš
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Horní Cerekev, tak aby vyhovovala provozu a platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci jsou navržena ...
 • Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice 

  Bětík, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády a železniční stanice Královo Pole, ...
 • Optimalizace traťového úseku Třebíč - Krahulov v km 50,3-53,0 

  Ludvík, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku na traťovém úseku Třebíč - Krahulov v km 50,3 - 53,0. Při rekonstrukci je nezbytné řešit železniční přejezdy ...
 • Studie objezdu železničního uzlu Břeclav pro vysokorychlostní trati 

  Zvejška, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá návrhem objezdu železničního uzlu Břeclav pro vysokorychlostní trati ze směrů Brno, státní hranice Slovensko a státní hranice Rakousko. Minimální požadovaná rychlost je 200 km/h. Navrženy jsou ...
 • Studie rekonstrukce železničních stanic Adamov a Rájec-Jestřebí 

  Burget, Josef
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Adamov a Rájec-Jestřebí v rámci zvýšení bezpečnosti a propustné výkonnosti traťového úseku Brno-Skalice nad Svitavou. V žst. Adamov je navržena úprava pravé části ...