Now showing items 1-20 of 34

 • Ampérmetr s velkým rozlišením 

  Honek, Marek
  Transmisní elektronový mikroskop je zařízení pracující na podobném principu jako optický mikroskop. Pro dosažení obrovských zvětšení využívá faktu, že elektrony mají mnohem kratší vlnovou délku než fotony. Pro zaostření ...
 • Bezdrátový přenos signálů z teplotních čidel 

  Hulanský, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosov signálu z teplotných čidiel pomocou bezdrôtového modulu. Problematika je zameraná na špecifické miesta silovej časti rozvádzaču, kde je potreba monitorovanie teploty za účelom ...
 • Bezdrátový přenos snímačů neelektrických veličin k iontmetru 

  Kadlček, Václav
  Práce se zabývá návrhem meteostanice s bezdrátovým přenosem k měřicímu systému vzdušných iontů - iontmetru. Nejprve jsou popsány meteorologické jevy nejvíce ovlivňující koncentraci vzdušných iontů v atmosféře a následně ...
 • Digitální osciloskop s mikrokontrolérem 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přenosného digitálního paměťového osciloskopu s mikrokotroléry PIC, pro zobrazení signálu je použit grafický LCD s rozlišením 240x128. Přístroj přináší originální řešení a možnost ...
 • Generátor signálu řízený AVR 

  Wiesner, Jiří
  Cílem práce bylo navrhnout univerzální funkční generátor, který by našel využití pro magnetizační a demagnetizační úlohy, nebo pro měření hystereze. Srdcem řídícího modulu je 8-mi bitový mikrokontrolér od firmy Atmel, ke ...
 • Implementace komunikačního rozhraní USB/LAN/WIFI 

  Voneš, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá implementací nejrozšířenějších moderních komunikačních rozhraní USB/LAN/WIFI pro ovládání inkubátoru přímo počítačem a také přes webové rozhraní. V semestrální práci je popsáno celkové ...
 • Impulzní proudový zdroj pro zábleskovou xenonovou výbojku 

  Nakládal, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh speciálního impulzního proudového zdroje, který slouží pro napájení xenonové výbojky s funkcí krátkodobého výkonové přebuzení. Impulzní zdroj bude součástí modernizovaného ...
 • Konstrukce a návrh transformátorů 

  Smejkal, Vít
  Po úvodu do magnetismu se práce dále věnuje konstrukci transformátoru s jádrem EI. V ní je kladen důraz na výpočet jinak tabulkově udávaných údajů pro EI jádra z jejich rozměrů a z vlastností materiálu pro vinutí a jádro. ...
 • Kontrolér termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem kontroléru termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru. Je zde popsán princip termoelektrických chladičů a požadavky na jejich napájení. Dále jsou popsány možnosti zpětnovazební regulace ...
 • Kontrolní a řídící modul 

  Bláha, Jan
  Obsahem této práce je návrh, zhotovení a odzkoušení modulu se spínáním 4 nezávislých spotřebičů. Spínání může být řízeno automaticky podle měřené teploty a času nebo manuálně. Součástí zařízení je i měření spotřeby. V ...
 • Laditelný kmitočtový filtr pro laboratorní účely 

  Dokoupil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním dostupných aktivních univerzálních kmitočtových filtrů a následně návrhu univerzálního kmitočtového filtru 2. řádu. Univerzální filtr bude obsahovat filtry typu dolní propust (DP), ...
 • Measuring Light Air Ions in a Speleotherapeutic Cave 

  Roubal, Zdeněk; Bartušek, Karel; Szabó, Zoltán; Drexler, Petr; Überhuberová, Jarmila (Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2017-01-25)
  The paper deals with a methodology proposed for measuring the concentration of air ions in the environment of speleotherapeutic caves, and with the implementation of the AK-UTEE-v2 ionmeter. Speleotherapy, in the context ...
 • Meteorologická stanice pro Iontmetr 

  Kadaňka, Karel
  Bakalářská práce popisuje návrh meteorologické stanice k Iontmetru. Meteorologická stanice je řízena platformou Arduino, která změří data ze senzorů veličin, a bezdrátově je posílá do prvotní koncepce Iontmetru. V první ...
 • Měření vlastností vzdušných iontů 

  Lazorka, Martin
  Práce se zaměřuje na základní problematiku iontů, na proces ionizace a vliv iontů na organismy. Dále se zabývá kompenzací malých záporných iontů v pobytovém prostředí. Seznamuje s měřením koncentrace vzdušných iontů, ...
 • Návrh a optimalizace speciálního nízkoúrovňového zesilovače pro měření vzdušných iontů 

  Zdražil, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá měřením velmi malých proudů v řádu jednotek pikoampérů až několik desítek femtoampérů. Měření takto malých proudů je nezbytné při určování koncentrace vzdušných iontů. Je potřeba brát ohled na ...
 • Návrh a optimalizace spínaného zdroje řízeného mikrokontrolérem 

  Smejkal, Vít
  Tato práce se v úvodu věnuje topologii spínaných zdrojů a vlastnostem magnetických materiálů. Zvláštní pozornost je věnována nanokrystalickým materiálům. Dále se věnuje problematice simulace chování feromagnetika a měření ...
 • Návrh gaussmetru s tříosou měřicí sondou 

  Hejtmánek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem gaussmetru s tříosou měřicí sondou pro mapování magnetického pole a následnou rekonstrukci obrazu za pomoci magnetické impedanční tomografie. Komerčně dostupné gaussmetry mají pro tyto účely malou ...
 • Návrh měřicích zesilovačů pro magnetické měření 

  Hejtmánek, Tomáš
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem měřicího předzesilovače k luxmetru UTEE pro měření hysterezních smyček feromagnetických materiálů. S ohledem na vlastnosti měřicích cívek a úrovněmi zpracovávaného napětí v řádech ...
 • Návrh nízkošumového lineárního laboratorního zdroje 

  Ondráš, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu napájecího zdroje. Je to zdroj lineární s napěťovou a proudovou regulací. Výstupem práce je zdroj, který má nízký výstupní šum. Zařízení slouží jako napájecí zdroj pro nukleární ...
 • Návrh nového iontmetru s bezdrátovou komunikací a meteostanicí 

  Kadlček, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem autonomního systému na měření koncentrace atmosférických iontů. Jde o novou verzi již sestaveného iontmetru UTEE FEKT. Na rozdíl od předešlé verze by tato nová měla být zcela nezávislá ...