Now showing items 1-2 of 2

  • Kalkulace nákladů na klientské změny úpravou standardu developerského projektu 

    Roubcová, Veronika
    Práce pojednává o klientských změnách ve zvoleném developerském projektu oproti standardu. Z katalogu změn budou vybrány jednotlivé položky, které nahradí původní standard. Návrh vzhledu bytu je tvořen na základě harmonického ...
  • Optimalizace financování bydlení 

    Roubcová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení. V teoretické části budou objasněny základní pojmy v oblasti financování bydlení. V práci bude popsáno financování právnických a fyzických osob. Samostatná ...