Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti 

    Caklová, Gabriela
    Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti ...