Now showing items 1-5 of 5

 • ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY 

  Kaddour, Mirvat
  Letecká doprava jako všechny ostatní dopravy podílí na produkci emisí skleníkových plynů, což je hlavní důvod změn klimatu. Disertační práce je zaměřena na možnost využití alternativního zdroje energie (paliva, motor) v ...
 • Diagnostika hydraulických soustav letadel 

  Bencalík, Karol
  V letectví se přikládá velký důraz na bezpečnost letecké techniky. Aktuální technický stav letounu a jeho systémů je tedy důležitým parametrem pro jeho letovou způsobilost. Pro určení technického stavu prvku by bylo vhodné ...
 • Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví 

  Kraus, Jan
  Současným trendem ve stavbě letadel i jejich silových soustav je využití pouze jednoho primárního zdroje energie. Navrhují se silové elektro - mechanické soustavy pro ovládání pohyblivých konstrukčních částí letounů. Na ...
 • Možnosti využití vodíku v letectví 

  Jurečka, Radek
  Práce je zaměřena na možnosti využití vodíku v letectví. Seznamuje s existujícími typy palivových článků a možnostmi skladování vodíku. Hlavní část práce se věnuje koncepčnímu návrhu malého UAV s vodíkovým palivovým článkem, ...
 • Optimalizace hydraulického systému a jeho prvků pro malá dopravní letadla 

  Kameník, Luboš
  Disertační práce se zabývá problematikou optimalizace vybraných oblastí hydraulické soustavy malých a středních dopravních letadel. Jako představitel dané kategorie letounu je uvažován nově vyvíjený letoun EV-55. V disertační ...