Now showing items 1-20 of 46

 • Aplikace metakaolinu v žárovzdorných materiálech 

  Tvrdík, Lukáš
  Žárovzdorné materiály mají nezastupitelné místo ve všech průmyslových oborech, kde je zapotřebí použití vysokých teplot. Tato práce je zaměřena na použití metakaolinu v žárovzdorných materiálech, které umožňují provozování ...
 • Characterization of aerial lime-based mortars with addition of biopolymers 

  Žižlavský, Tomáš; Vyšvařil, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper studies the influence of addition of viscosity enhancing biopolymers (diutan gum, gellan gum, xanthan gum, carrageenan, and sodium salt of alginic acid) in the doses of 0.1%, 0.5% and 1% on the fresh state, and ...
 • Characterization of geopolymers prepared using powdered brick 

  Fořt, Jan; Novotný, Radomír; Vejmelková, Eva; Trník, Anton; Rovnaníková, Pavla; Keppert, Martin; Pommer, Vojtěch; Černý, Robert (Elsevier, 2019-11-01)
  Geopolymerization of waste products can contribute to the solution of current environ-mental issues related to depletion of natural resources. In this paper, several geopolymer mixes are prepared using waste brick in ...
 • Effect of alkaline activator quantity and temperature of curing on the properties of alkali-activated brick dust 

  Bayer, Patrik; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The properties of alkaline activated brick dust mixed with different amounts of water glass with a silicate modulus (M) of 1.0 were studied in connection with the temperature of curing. The influence of the amount of ...
 • Effect of particle size of waste brick powder on the properties of alkaline activated materials 

  Brînduş-Simuţ, Jiřina; Vyšvařil, Martin; Bayer, Patrik; Keppert, Martin; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The properties of alkaline activated brick dust mixed with water glass with a silicate modulus (Ms) of 1.0 were studied in fresh mixtures as well as hardened products in connection with the particle size of the dust. The ...
 • Effect of the preparation of lime putties on their properties 

  Soukupová, Eva; Tihlaříková, Eva; Neděla, Vilém; Rovnaníková, Pavla; Pavlík, Jaroslav (Springer Nature, 2017-12-08)
  In the study of lime as the basic component of historical mortars and plasters, four lime putties prepared from various kinds of lime of various granulometry and by various ways of preparation were evaluated. The rheological ...
 • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

  Řezník, Bohuslav
  V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
 • How Reliable is the Durability of RC Structures? 

  Teplý, Břetislav; Rovnaník, Pavel; Keršner, Zbyněk; Rovnaníková, Pavla (Czech Technical University in Prague, 2004-12-01)
  The goal of this paper is to show some trends and time profiles of the reliability index relevant to the Serviceability Limit State considering the design service life of RC structures.
 • Inhibice nebezpečných látek v alumináto-silikátových systémech 

  Koplík, Jan
  Schopnost alumináto-silikátových systémů imobilizovat nebezpečné látky je zkoumána od 90. let 20. století. Cílem této práce je vyvinout alumináto-silikátový systém (matrici) se schopností inhibovat nebezpečné látky (těžké ...
 • Křemelina - reaktivní příměs do cementových kompozitů 

  Zimmermann, Štěpán
  Předmětem bakalářské práce jsou vlastnosti a využití křemeliny jako částečné náhrady cementu v betonu. Jsou uvedeny informace o vzniku křemeliny sedimentací odumřelých rozsivek a rozmanitost těchto řas, včetně chemických ...
 • Latexem modifikované cementové kompozity 

  Kunc, Michal
  Předmětem disertační práce je studium fyzikálně-mechanických vlastností a tvorba prototypu samorozlivného, polymercementového kompozitu z oblasti ternárního pojivového systému PC-CAC-CS modifikovaného chemickými přísadami ...
 • Materiály pro obnovu omítek historických staveb 

  Kolouchová, Eliška
  Hlavním cílem této bakalářské práce je podat přehled o sortimentu suchých omítkových směsí vhodných pro obnovu fasád historických objektů na současném českém trhu. Dále si tato práce klade za cíl seznámit s vývojem omítkářství ...
 • Methodology for the quantification of concrete sustainability 

  Teplý, Břetislav; Vymazal, Tomáš; Rovnaníková, Pavla (EDP Sciences, 2018-06-26)
  LCA is a method that evaluates the life cycle of a structure from the point of view of its impact on the environment. Consideration is given also to energy and raw material costs, as well as to environmental impact throughout ...
 • Metody identifikace historických malt 

  Kurfürstová, Nela
  Bakalářská práce podává stručný přehled o metodách, pomocí kterých lze identifikovat jednotlivé komponenty, které byly v historii používány pro výrobu malt. Práce je zaměřena především na omítky, jejichž hlavním pojivem ...
 • Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii 

  Keršnerová, Lucie
  Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a ...
 • Možnosti využití siliky pro výrobu polymery modifikovaných malt 

  Heřmánek, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití pucolánově aktivních příměsí pro polymery modifikované malty. Sleduje vlastnosti modifikované malty s částečným nahrazením cementového pojiva pucolánově aktivními ...
 • Omítky modifikované příměsí pálených jílů 

  Soukupová, Eva
  Disertační práce se zabývá reaktivitou pálených jílů v souvislosti s modifikovanými vápennými maltami. Teoretická část disertační práce obsahuje přehled vlastností vápenných malt, jejich kvalitu a způsoby jejich degradace. ...
 • Omítky s přídavkem jemně mletého vápence 

  Žižlavský, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu přídavku vápence do vápenných omítek. Teoretická část práce se zabývá dělením omítek a jejich použitím, historií využití vápence jako kameniva v omítkářství, jeho využitím v ...
 • Pucolánová aktivita oxidu křemičitého 

  Barek, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je identifikovat a prozkoumat současné zdroje s převládajícím obsahem amorfního oxidu křemičitého a sumarizovat potenciální metody pro stanovení pucolánové aktivity. Využití pucolánu jako částečné ...
 • Rheological and mechanical properties of alkali-activated brick powder based pastes: effect of amount of alkali activator 

  Vyšvařil, Martin; Vejmelková, Eva; Rovnaníková, Pavla (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The rheological behaviour and mechanical properties of alkali-activated materials prepared by activation of a brick powder by alkaline solution (alkali + water glass) is presented in this paper. The effect of quantity of ...