Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů 

    Rozštípil, Jakub
    Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku v podobě SMT přístroje pro tenkovrsvé senzory plynů a nastudovat princip funkce senzorů plynů na bázi polovodivých oxidů. Přístroj obsahuje regulátor ...