Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou 

    Rozkošný, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá základním principem frekvenčního měniče a jeho konstrukcí. V další části práce jsou rozebrány základní vlastnosti a parametry použitého vybavení. Hlavní částí je zkoumání dynamických vlastností ...
  • Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů 

    Rozkošný, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá základním rozdělením stejnosměrných elektromotorů a principy jejich řízení. V další části práce jsou rozebrány způsoby měření proudu a polohy. Dále jsou zde rozebrány základní způsoby regulací, ...