Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami 

    Rozmahel, Ivan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a nastavením spojitých regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami. Byly navrženy regulované obvody s různými typy regulátorů a s různým nastavením jejich ...
  • Volba a nasazení ERP systému 

    Rozmahel, Ivan
    Diplomová práce na téma Volba a nasazení ERP systému, si klade za cíl objasnit základní principy související s podnikovými informačními a řídicími systémy a podnikovými procesy z pohledu výroby. Zabývá se teoretickým popisem ...