Now showing items 1-2 of 2

  • Přenosný hudební přehrávač 

    Rozsíval, Adam
    Práce se zabývá návrhem přenosného hudebního přehrávače se zesilovačem ve třídě D. Zařízení je napájeno z připojeného napájecího zdroje, popřípadě integrovaného akumulátoru. Audio signál je přehráván pomocí bluetooth modulu, ...
  • Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

    Rozsíval, Adam
    Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných ...