Now showing items 1-8 of 8

 • Aerodynamické prvky nákladních souprav 

  Šuľak, Andrej
  Táto bakalárska práca pojednáva o aktuálne dostupných aerodynamických prvkoch pre nákladné súpravy. Hlavným cieľom je zblížiť čitateľa s danou problematikou, kde na začiatku sú popísané potrebné základy aerodynamiky a ...
 • Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon 

  Sedlář, Martin
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem dětského terénního vozidla na elektrický pohon. Nejprve je teoreticky rozebrána problematika pravidel pro závody dětských terénních vozidel, elektrického pohonu, předpisů pro ...
 • Konstrukce zařízení pro měření charakteristik pneumatiky 

  Pacut, Patrik
  Cílem této práce je výběr metody a návrh měřícího zařízení pro experimentální identifikaci směrových vlastností pneumatiky pro osobní automobily. První část popisuje směrové charakteristiky pneumatik a metody jejich měření. ...
 • Rotační motor pro motocykly 

  Novotný, Petr
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem Wankelova motoru pro motocykl ve výkonovém rozsahu 30-60 kW. Výkon konstruovaného motoru byl stanoven na 35 kW a objem jedné komory činí 245,58 cm^3. V práci jsou postupně ...
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi 

  Rozsíval, Jan
  Práce obsahuje funkční výpočet zdvihového ústrojí, konstrukční návrh a pevnostní kontrolu nosné konstrukce jeřábu v souladu se zadanými parametry. Součástí bakalářské práce je částečná výkresová dokumentace.
 • Systémy pro zlepšení bezpečnosti jízdy 

  Rektořík, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na popis a měření charakteristických veličin, které ovlivňují jízdní komfort, a podílí se tím pádem na bezpečnosti při jízdě. Zabývá se nejen veličinami, ale také komfortem v kabině řidiče a ...
 • Využití reverzního inženýrství pro výpočty aerodynamiky automobilu 

  Rozsíval, Jan
  V diplomové práci byla změřena geometrie karoserie vozidla s využitím 3D skeneru ATOS. Naměřená data z 3D skeneru ATOS byla použita pro vytvoření CAD modelu karoserie a následně modelu celkového vozu v programu Pro/ENGINEER ...
 • Zařízení pro měření torzní tuhosti karoserie 

  Kudr, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou měření torzní tuhosti karosérií automobilů. Je zde uveden krátký přehled způsobů měření, vysvětlen vliv torzní tuhosti karosérie na jízdní vlastnosti automobilu. Cílem práce je vypracování ...