Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh marketingové strategie 

  Rozsypal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Druhá část je zaměřena na ...
 • Nejistota nepřímého měření průtoku vzduchu 

  Rozsypal, Jakub
  Semestrální práce se zabývá nejistotami měření, především s ohledem na nepřímá měření. Jsou zde základní informace o této problematice. Dále je zde rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty měření objemového průtoku ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Rozsypal, Jakub
  Má bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku ELEKTROINSTAL NR s.r.o. tento podnik mi poskytl všechny potřebné informace k tomu, abych mohl analyzovat a popsat současný průběh zakázky. Následně podle ...