Now showing items 1-2 of 2

  • Racionalizace technologie vrtání 

    Rozum, Josef
    Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci technologie vrtání děr v ložiskových kroužcích určených pro větrné elektrárny. Práce obsahuje přehled vrtacích nástrojů, rozbor stávajícího stavu a návrh racionalizačních opatření. ...
  • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

    Rozum, Josef
    Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...