Now showing items 1-6 of 6

 • High Power Sinusoidal Generator With Use Of Pcm-Pwm Converter 

  Rozum, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the study of generating a sinusoidal signal with output power up to hundreds of watts. Selected microcontroller calculates sinusoidal data which are used as the input for PWM module. Four outputs of ...
 • Kompaktní Bluetooth multimetr 

  Kolář, Ondřej
  Bakalářská práce na téma Kompaktní Bluetooth multimetr rozebírá v první části technologii Bluetooth Low Energy. Popsány jsou jednotlivé vrstvy a protokoly jejího komunikačního řetězce. Dále jsou popsány některé obvody a ...
 • Počítadlo výstřelů pro standové zkoušky zbraní 

  Rozum, Stanislav
  Práce řeší návrh počítadla výstřelů, jde o zařízení složené ze šesti sedmi segmentových displejů, na kterých se po připojení ke zbrani přes USB zobrazí počet výstřelů, které zbraň nastřílela již dříve. Zároveň se počet ...
 • Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov 

  Povolný, Ondřej
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s ...
 • Srovnání metod pro lokalizaci uvnitř budov 

  Povolný, Ondřej
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá tématikou lokalizace osob či objektů pomocí IoT technologií ZigBee a LoRa™. Jsou zde probrány možnosti metod lokalizace, parametry užívaných technologií a seznámení se s ...
 • Vibrační generátor pro zkoušky elektroniky 

  Rozum, Stanislav
  Práce řeší návrh generátoru budícího signálu pro elektromagnetický vibrační generátor, přičemž parametry generovaného průběhu lze nastavovat v počítačové aplikaci. Spojení mezi generátorem a počítačem je založeno na síti ...