Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům 

    Rozumek, Jakub
    Bakalářská práce s názvem „Rodinný dům“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby rodinného domu ve Zlíně. Objekt se nachází v místní části Štípa. Dům je obdélníkového tvaru, má dvě nadzemní podlaží a je částečně ...
  • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici 

    Rozumek, Jakub
    Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap objektu SO- 01 Bytový dům, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní ...