Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce lisovacího nástroje pro součást z plechu 

    Ručka, David
    Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu DD13. Na základě literární studie problematiky ...
  • Návrh lisovacího nástroje pro součást z plechu 

    Ručka, David
    Projekt, vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologie výroby lisovacího nástroje pro výrobu součásti z ocelového plechu S500MC. Na základě literární studie problematiky výroby součásti stříháním a ...