Now showing items 1-2 of 2

  • Spojitá/dávková výroba v prostředí Industry 4.0 

    Ručka, Petr
    Tato diplomová práce na téma Spojitá/dávková výroba v prostředí Průmyslu 4.0 se zabývá softwary a principy, které jsou navrženy pro diskrétní výrobu a jejich aplikováním na spojitou a dávkovou výrobu. Nejprve byly popsány ...
  • Využití Paretovy analýzy pro zpracování výrobních dat 

    Ručka, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá realizací Paretovy analýzy v systému COMES Modeller. V první části je popsána Paretova analýza a Lorenzova křivka spolu s postupem, jak správně aplikovat Paretovu analýzu na data získaná z ...