Now showing items 1-4 of 4

 • Příprava a charakterizace nanovláken na bázi biopolymerů 

  Nemčovský, Jakub
  Témou bakalárskej práce je príprava a charakterizácia nanovlákien na bázi biopolymérov. Teoretická časť zhrňuje doposiaľ známe informácie v oblasti biopolymérov, jejich vlastností, prípravy a možnosti analýzy. Experimentálna ...
 • Příprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálů 

  David, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na studium biokeramických porézních materiálů. Teoretická část je členěna do tří částí. První část charakterizuje biomateriály, jejich dělení a využití v kostním tkáňovém inženýrství. Druhá ...
 • Studium přípravy a struktury nanovláken anorganických a organických biomateriálů 

  Ručková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá studiem přípravy a struktury nanovláken anorganických a organických biomateriálů. Nanovlákna chitosanu, polykaprolaktonu a jejich částicových kompozitů s hydroxyapatitem byla připravována ...
 • Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití 

  Ručková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou venkovních tenkovrstvých geopolymerních omítek, u kterých je zkoumán vliv přídavku různých typů superplastifikátorů v jejich různém množství na vlastnosti geopolymerních omítek. ...