Now showing items 1-20 of 24

 • Alternativní zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Pribulla, Daniel
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť alternatívny zdroj energie pre riadiacu jednotku, ktorú obsahujú komponenty traťového zabezpečovacieho zariadenia v rámci európskeho systému riadenia železničnej dopravy. V porovnaní s ...
 • Analýza chování modelu vibračního generátoru s více stupni volnosti 

  Witassek, Tomáš
  Na začátku této bakalářské práce je rešerše vibračních generátorů s více stupni volnosti. V rešerši jsou uvedeny různé možnosti rozšíření užitečného frekvenčního pásma pomocí zvýšení stupňů volnosti. Dále je analyzováno ...
 • Analýza Duffingova oscilátoru 

  Sosna, Petr
  Tato práce se zabývá analýzou možného chování buzeného i nebuzeného Duffingova oscilátoru. V teoretické části jsou uvedeny základní teoretické poznatky o Duffingově rovnici. Numerické řešení se zaměřuje na dynamiku oscilací ...
 • Analýza dynamiky a výroba prototypu Gaussovy pušky 

  Militký, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem principu Gaussovy pušky. Je zde popsán fyzikální princip, na kterém zařízení funguje, provedení konstrukce a její výhody a omezení. Dále je vytvořen výpočtový model v prostředí Matlab Simulink, ...
 • Analýza kmitání desek 

  Kubeš, Filip
  Cílem práce je popsat možnosti určení vlastních tvarů kmitjících desek, zejména využitím Chladniho obrazců. Dále je požadována demonstrace Chladniho obrazců na experimentální soustavě buzené desky navržené dle MKP modelu. ...
 • Analýza Van der Polova oscilátoru 

  Huf, Milan
  Tato práce se zabývá studiem nelineárních systémů, především Van der Polovým oscilátorem. Teoretická část této práce je věnována základní teorii nelineárního kmitání. Cílem praktické části této práce je popsat chování ...
 • Analýza veřejných zakázek z oboru architektoniky a projektantství 

  Rubeš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se zadávání veřejných zakázek z oboru architektoniky a projektantství. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na analýzu veřejných zakázek v daném oboru. V diplomové ...
 • Analýza vibračního generátoru s přidaným nevázaným tělesem 

  Moravčík, Patrik
  Práca sa zameriava na analýzu piezoelektrického generátora s neviazaným telesom, zisťovanie najvhodnejších kombinácií, ktoré by najlepšie umožňovali konštrukciu takéhoto typu generátora. Pri pridávaní rôznych hmotností na ...
 • Ceny vodného a stočného v České republice 

  Rubeš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V bakalářské práci je také ...
 • Crack Protective Layered Architecture of Lead-Free Piezoelectric Energy Harvester in Bistable Configuration 

  Rubeš, Ondřej; Machů, Zdeněk; Ševeček, Oldřich; Hadaš, Zdeněk (MDPI, 2020-10-14)
  Kinetic piezoelectric energy harvesters are used to power up ultra-low power devices without batteries as an alternative and eco-friendly source of energy. This paper deals with a novel design of a lead-free multilayer ...
 • Energy harvesting from passing train as source of energy for autonomous trackside objects 

  Hadaš, Zdeněk; Smilek, Jan; Rubeš, Ondřej (EDP Sciences, 2018-10-10)
  This paper deals with an energy harvesting review and analysis of an ambient mechanical energy on a trackside during a passing of a train. Trains provide very high level of vibration and deformation which could be converted ...
 • Experimentální určení tlumení nosníku 

  Fučík, Ondřej
  Bakalářská práce „Experimentální určení tlumení nosníku“ se zabývá tématem vlastního tlumení kovových materiálů. V teoretické části jsou materiály rozděleny do tří skupin podle jejich tlumících vlastností. Dále jsou stručně ...
 • Hybridní vibrační generátor 

  Rasocha, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh hybridního piezoelektrického vibračního generátoru. Hlavní myšlenka spočívá v umístění permanentního magnetu na konec vetknutého piezoelektrického nosníku a vhodném umístění cívky. Cívka s ...
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Návrh řešení hot-swap výměny hlavního akumulátoru mobilního robotu 

  Kandera, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá analýzou problematiky a dostupných riešení hot-swap kontroléra, ktorý umožňuje výmenu primárneho zdroja na mobilnom zariadení BREACH bez prerušenia prevádzky operačného systému. V prvej časti sú ...
 • Návrh testovacího přípravku piezoelektrických vlastností PVDF vrstvy 

  Sijková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prípravku, zvolením a overením vhodnej metódy pre porovnanie piezoelektrických vlastností testovaných vzoriek PVDF. V úvode práce je základný prehľad teórie dôležitý k porozumeniu danej ...
 • Návrh vhodné technologie digitálního světelného zdroje s vysokým rozlišením s důrazem na využití v automobilovém průmyslu 

  Machač, Petr
  Digitální světelné zdroje s vysokým rozlišením představují nový způsob komunikace automobilu s ostatními účastníky silničního provozu. Inteligentním přepínáním dálkových světel či projekcí různých výstražných nebo informačních ...
 • Návrh vibračního generátoru s planžetovým uložením 

  Beňo, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora s planžetovým uložením. Jej hlavným cieľom je nie len návrh funkčnej konštrukcie, ale aj zaujímavé podanie danej problematiky. Vibračný generátor s planžetovým ...
 • Návrh vibračního generátoru s využitím nelineárních charakteristik 

  Rubeš, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na zkonstruování piezoelektrického generátoru s přidanou nelineární tuhostí. Lineární generátor má rezonanční frekvenci s velice úzkým pásmem rezonance. Následkem toho je generátor velice citlivý na ...
 • Piezoelektrický vibrační generátor 

  Klásek, Matyáš
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat přehled piezoelektrických materiálů a jejich využití v energy harvesting aplikacích a poté pomocí analytického modelu v programu MATLAB/Simulink vyšetřit chování piezoelektrického ...