Now showing items 1-1 of 1

  • Korelační koeficienty a oblasti jejich použití 

    Rudžík, Matej
    Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi korelačných koeficientov a ich vlastnosťami v závislosti od rozloženia dát. Teoretická časť práce obsahuje definície jednotlivých typov korelačných koeficientov a testov ...