Now showing items 1-2 of 2

  • Obrábění keramických materiálů frézováním 

    Rudel, Václav
    V diplomové práci je zpracováno rozdělení keramických materiálů, jejich vazby a různé vlastnosti, které keramické materiály definují. Dále je popsán způsob výroby a zpracování keramických materiálů, včetně možností jak ...
  • Optimalizace uspořádání výrobního procesu ve firmě Bosch Diesel Jihlava 

    Rudel, Václav
    Bakalářská práce se zabývá především optimalizací výrobního procesu. Byl zanalyzován aktuální stav, provedeny kapacitní propočty a z nich poté vypracováno variantní řešení. Varianty byly zhodnoceny po technicko-ekonomické ...