Now showing items 1-2 of 2

  • Statistické modelování rizikových indikátorů firmy 

    Rufer, Jiří
    Tato diplomová práce má za cíl analyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad a intervalové regresní analýzy pro společnost Rudolf Jelínek, a.s. V této práci jsou analyzovány vývojové trendy jednotlivých ...
  • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

    Rufer, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky obchodního podniku. Práce je rozdělena na více částí. V první části nacházím teoretické poznatky procesního řízení. V další části pokračuji představením společnosti TURBOSOL ...