Now showing items 1-5 of 5

 • Energetická optimalizace polyfunkčního objektu 

  Rulíšková, Pavla
  Obsahem diplomové práce je energetický posudek polyfunkčního domu v Komňátce. Teoretická část se zabývá analýzou legislativních podkladů, aktuálním technickým řešením v praxi a aplikací tématu na zadané budově. V části ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a Finsku 

  Rulíšková, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice a ve Finsku. Nejprve jsou vymezena základní východiska v kontextu základních svobod Evropské unie. Následně ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Dvořák, Milan
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze současného stavu motivačního systému v podniku Gaudlitz Precision s. r. o. V druhé části se potom zaměřuje na návrh zlepšení konceptu motivačního systému daného podniku. Tento návrh ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Rulíšková, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic. V úvodní části je rozbor problematiky spojené s vytvářením směrnic a s problematikou inventarizací. Další část této práce je zaměřena na vytvoření ...
 • Vytápění objektu hotelového typu 

  Rulíšková, Pavla
  Tato práce se zabývá návrhem vytápění objektu hotelu s restaurací. Práce je rozdělena do několika částí. První část zpracovává teorii kaskádových kotelen. Jsou zde popsány základní části těchto systémů, jejich návrh a ...