Now showing items 1-20 of 74

 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Hirsch, Štěpán
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie vězení s ostrahou v Brně. Věznice jsou zařízení, plnící funkci trestu vyloučením osob, které se dopustili protispolečenských činů, ze společnosti, která pokládá svobodu ...
 • Architektura sociálně vyloučených - vězení s ostrahou v Brně 

  Pokorná, Eva
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie vězení s ostrahou v Brně na základě zadání. Vězení s ostrahou pro 350 vězňů reaguje na potřeby a trendy moderního vězeňství. Nové zařízení je postaveno na principu ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Štancl, Michal
  Konceptem je spojení dvou různě rozměrových hmot zasazených do daného území. Hlavní objekt tvoří jednoduchý tvar kvádru o IV. nadzemních podlažích, který ctí směrovou i výškovou linii domů východní části ulice Poláškova a ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Trenz, Miloš
  Město Valašské Meziříčí leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd, což mu dává specifický architektonický ráz. V jeho urbanistické struktuře jsou patrné historické kořeny, sahající do středověku. Jádro města je vymezeno třemi ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Pavolová, Soňa
  Polyfunkčný objekt s náplňou funkcie vzdelávacej (Pobočka základnej umeleckej školy Valašské Meziŕíčí) a komerčnej funkcie v parteri. Objekt napĺňa i funkciu obytnú.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dočekalová, Pavla
  Navržený objekt reaguje na komunikační osu vedoucí z náměstí. Ve středu objektu je pasáž, která tuto komunikaci prodlužuje a umožňuje tak průchod z náměstí k sídlišti. Při návrhu musela být zohledněna svažitost terénu. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Švec, Martin
  Moderně a odlehčeně pojatý dům, který je protiváhou původní historické zástavby a vrcholem pohledové osy od Náměstí. Funkční rozdělení vnitřního prostoru se jasně projevuje ve vnějším vzhledu. V přízemním parteru je kladen ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Perglová, Iveta
  Na řešeném území byly navrženy dva polyfunkční objekty, které doplňují stávající zástavbu a uzavírají hranici městského jádra. Objekty vychází ze zanechání průchodu přes území z centra města na její okraj. Výšková hladina ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dufková, Kateřina
  v tomto projektu jsem navrhla dvě budovy. V jedné jsou byty pro seniory, studenty nebo mladé páry- startovací byty. V té druhé pak kvárna a komerční prostory. Obě stavby jsou navržené jako energeticky nenáročné.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Bartková, Darina
  návrh polyfunkčního objektu na okraji historického centra Valašského Meziříčí
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Vojtová, Irena
  Návrh polyfunkčního domu na kraji historického centra Valašského Meziříčí
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Matušková, Martina
  Řešené území se nachází ve Valašském Meziříčí v místě dřívějších hradeb. Tři ulice, tři domy, tři funkce. Tři dvory, tři vstupy, tři výškové úrovně. Cílem návrhu bylo vytvořit horizontálně komponovaný doplněk zástavby a ...
 • Dům umění města České Budějovice 

  Chmel, Zdeněk
  Historické jádro Českých Budějovic je proslulé svým gotickým urbanismem v čele s rozlehlým čtvercovým náměstím. V centru města či v jeho těsné blízkosti však můžeme nalézt řadu nepříliš optimálně využívaných lokalit s ...
 • Funkcionalistické náhrobky v Brně 

  Písaříková, Karin
  .
 • Městská knihovna v Přerově 

  Ptačin, Ján
  Nová budova mestskej knižnice v Přerove by mala spĺňať celú radu dôležitých požiadaviek. Od zapracovania nárokov prevádzkovateľa MěK, cez zmysluplnú reakciu na existujúcu urbanistickú štruktúru, postavenú na dôslednom ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Přehnal, Jan
  John Ruskin: “Knihy jsou pro lidi jako křídla pro ptáky”. Předmětem diplomové práce je návrh nové městské knihovny v Přerově. Cílem projektu bylo vytvořit budovu jež by splňovala požadavky této instituce pro 21.století a ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Černá, Daniela
  Hlavním úkolem této práce je dokázat vhodnost zvolené lokality, lokality Na Marku, pro výstavbu nového objektu Městské knihovny v Přerově. Návrh ukazuje jedno z možných řešení, které počítá se zachováním části archeologických ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Mrázek, Josef
  Cílem diplomové práce je v jedné z možných lokalit navrhnout městskou knihovnu. Tento návrh obsahuje i úpravu okolí stavby. Řešení a návrh se řídí zadaným stavebním programem, velikostí pozemku a samotným místem v městském ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Malý, Miroslav
  Městská knihovna v Přerově
 • Městské lázně 

  Semela, Ladislav
  Co jsou to “lázně” v prostředí dnešního města? V prostředí plného pohybu a hluku, v prostředí které je řízeno životem aktivní zaměstnané společnosti? Nejsou to klasické líné anglické přímořské lázně, ani rakouské pramenné, ...