Now showing items 1-5 of 5

 • Bezdrátové dálkové ovládání lineárního převaděče 

  Veselý, Tomáš
  Tento projekt pojednává o problematice bezdrátového dálkového ovládání lineárního převaděče. Realizace je rozdělena do dvou funkčních bloků. První blok je obvod zaměřený na vkládání pokynů od uživatele, zpracování informace, ...
 • Komunikace teplotních senzorů s CPLD přes sběrnici SMBUS 

  Tonar, Karel
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s dvoudrátovou komunikací na sběrnici SMBUS, konkrétně se jedná o vzájemnou komunikaci obvodu FPGA s teplotními senzory. Zpracování práce obsahuje výběr vhodného teplotního senzoru, ...
 • NOVÉ METODY KANÁLOVÉHO KÓDOVÁNÍ PRO DRUŽICOVOU KOMUNIKACI 

  Rumánek, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá problematikou nových progresivních metod kanálového kódování při přenosu datových zpráv prostřednictvím družicového transpondéru. Součástí práce je návrh systému pro přenos krátkých textových ...
 • Vytvoření webového mutimedálního portálu pro výuku PLD 

  Fíla, Lukáš
  Tato práce popisuje principy tvorby statických webových stránek a nejpoužívanější metody používané při tvorbě stránek dynamických. Seznámíte se s jazyky HTML, CSS, PHP, JavaScript a databázemi MySQL. Dále jsou zpracovány ...
 • Zpracování signálu prostřednictvím zvukové karty s využitím systému ASIO 

  Polanský, Štěpán
  Práce je seznámením s profesionální systémem ASIO, který je určen pro zpracování zvukových signálů. Je zde vypracován přehled jeho funkcí a způsob použití. Dále je vyložena důležitá teorie týkající se zpracování signálu ...