Now showing items 1-20 of 38

 • Automatizace ve výrobních provozech 

  Merenda, Jiří
  Tato práce poskytuje přehled o problematice zabývající se tématem automatizace ve výrobních provozech. Pří řešení dané problematiky vycházím z teoretických základů získaných z dostupných literárních zdrojů, věnujících se ...
 • Automatizace výrobních systémů 

  Němeček, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá uplatněním automatizace ve výrobních systémech, ekonomickými a výrobními hledisky.
 • Experimentální ověření nanášení práškových plastů s návrhem technologické dispozice lakovny 

  Dokoupilová, Dita
  Diplomová práce se zabývá experimentálním ověření nánosu práškových plastů na zadaný dílec s návrhem technologické dispozice lakovny. Součástí práce je i zjišťování nejvhodnější barvy, která by splňovala požadavky zadané ...
 • Moderní metody ohýbání plechů 

  Valčík, Jan
  Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství ukazuje na moderní metody v oblasti ohýbání plechů. Na základě literární studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště na ohýbání dílců 

  Hirsch, Michal
  Cílem této diplomové práce je řešení úkolu z průmyslové praxe, jenž spočívá v navržení pracoviště na ohýbání dílců s využitím průmyslových robotů a manipulátorů, zhodnocení a vzájemné porovnání navrhovaných variant, výběr ...
 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Skrýval, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá ukázku technologie výroby držáku, dílčí součásti posouvacího mechanismu sedadla automobilu Peugeot 308, používané ve firmě UniTools Press CZ Valašské ...
 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Mottl, Jan
  Návrh technologie a uspořádání výroby držáku potrubí. Bakalářská práce bakalářského studia 3. ročníku šk. r. 2008/2009, studijní skupina 3P1, FSI v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření, duben 2009, str. 47, ...
 • Návrh technologie a uspořádání výroby držáku 

  Perutka, Michal
  PERUTKA, Michal. Návrh technologie a uspořádání výroby držák. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. R. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, obor tváření, květen 2009, ...
 • Návrh technologie komplexní výroby součásti "Krytka PC skříně" 

  Křivý, Drahoš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá návrh technologie komplexní výroby součásti krytky PC – dílce z hlubokotažného ocelového plechu 11 321. V rámci práce je zpracován popis výrobních operací jako je ...
 • Návrh technologie výroby bočnice skříně PC 

  Pašalov, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STG Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby bočnice počítačové skříně. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a ...
 • Návrh technologie výroby součásti "Krytka 2432" 

  Bednář, Martin
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytky “2432“, dílce z plechu. Na základě literární rešerše, její studie a vlastních zkušeností byla vypracována tato práce. byla prostudována ...
 • Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo" 

  Haluška, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm3 a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena ...
 • Nová metodika testování na lince 

  Zuhla, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na testovací pracoviště na montážní lince nástupních schodů a ramp pro kolejová vozidla. Jsou zde popsány jednotlivé činnosti a problematika související s testováním těchto produktů. Dále ...
 • Optimalizace výroby dopravníkových válečků 

  Veverka, Štěpán
  Předložená práce se zabývá optimalizací výroby dopravníkových válečků ve smyslu racionalizačního projektu pro firmu Transroll – CZ, s.r.o. Na základě literární studie z oblasti technologického projektování a technologie ...
 • Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí 

  Pavézka, Vladimír
  PAVÉZKA Vladimír: Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč., šk.r. 2008/2009, obor strojní inženýrství. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření ...
 • Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí 

  Horák, Aleš
  Progresivní technologie ve výrobě tvářených součástí. Bakalářská práce bakalářského studia 3.roč., šk.r. 2007/2008, obor strojní inženýrství, obor strojní inženýrství (2301R0160). FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské ...
 • Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska 

  Křížek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto ...
 • Projekt montážní dílny závěsů kapoty 

  Chadim, Jakub
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem dílny závěsů zadní kapoty, konkrétně návrhem uspořádání montážní dílny ve společnosti Edscha Automotive Kamenice s.r.o. Práce uvádí teorii nutnou k porozumění problematiky ...
 • Projekt výrobní linky na dílce motorů 

  Tuška, Jiří
  Tématem předložené diplomové práce je spočítání kapacitních propočtů pro dvousměnný a třísměnný provoz výroby čtyř dílců proudových motorů, navržení dispozičních řešení pracovišť linky, srovnání nákladů na dvousměnný a ...
 • Projekt zabezpečení chodu poloautomatické linky na výrobu plastových oken 

  Horák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá poloautomatickou linkou na výrobu plastových oken ve firmě RI-Okna. Je popsán systém skladování, manipulace a slabá místa výrobní linky. Řešení je rozpracováno do podoby technologického ...