Now showing items 1-2 of 2

  • Deformační člen formulového vozidla 

    Rupčík, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem deformačního členu pro závodní formuli studentského týmu TU Brno Racing mezinárodní soutěže Formule Student. Cílem této práce je návrh, dynamické otestování a následně výroba lehkého ...
  • Systémy pro ochranu chodců při srážce s vozidlem 

    Rupčík, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá ochranou chodců při střetu s vozidlem. V první části je popsána historii bezpečnosti automobilů. Další část je zaměřena na hodnocení bezpečnosti vozidel. Následující kapitoly jsou věnovány ...