Now showing items 1-20 of 37

 • Adaptace a dostavba domova důchodců 

  Ulyanov, Roman
  Předmětem této diplomové práce je stavba Adaptace a dostavba domova důchodců. Objekt se nachází v Otovicích, okres Karlové Vary. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty. První je jednopodlažní novostavba s dvoupodlažním ...
 • Administrativní budova 

  Adámek, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem novostavby administrativní budovy, která by měla sloužit jako sídlo středně velké společnosti o přibližném počtu 100 zaměstnanců. Administrativní budova, o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží, ...
 • Bytový dům 

  Bouček, Václav
  Cílem mé diplomové práce je návrh novostavby bytového domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Diplomová práce obsahuje textovou, výkresovou a výpočtovou část. Dům je navržen jako samostatně stojící. Bytový dům je ...
 • Bytový dům v Brně 

  Štefec, Jaroslav
  Objekt se nachází v Brně v městské čáští Štýřice na ulici Havlenkova. Jedná se o novostavbu bytového domu. Objekt má čtyři nadzemní podlaží určené pro bydlení a jedno podzemní ve kterém je zázemí pro bydlení a garáže. ...
 • Dům na půli cesty 

  Mikesková, Zuzana
  Projekt řeší sociální stavbu nacházející se ve městě Frýdlant nad Ostravicí. Navrženou budovou je tzv. Dům na půli cesty. Objekt je zděný s kontaktním zateplením, má tři nadzemní podlaží a je podsklepený. Zastřešení objektu ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Kleknerová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením domu s pečovatelskou službou. Jedná se o čtyř podlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Konstrukční systém je zděný z cihelných bloků. Stropy jsou řešeny jako ...
 • Hasičská stanice 

  Hladký, Adam
  Diplomová práce „hasičská stanice“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu hasičské stanice kategorie JPO IV typu P pro podnikové hasiče Správy železniční dopravní cesty. ...
 • Kaskádový dům 

  Dostál, Lukáš
  Projekt kaskádového bytového domu. Jedná se o čtyř podlažní nadzemní objekt. V prvním nadzemním podlaží se nachází garáže, úložné prostory a technické vybavení domu. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro bydlení, ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Wiesner, Jakub
  Cílem práce bylo navrhnout nadstandardní rodinný dům a vypracovat dokumentaci pro provedení stavby. Byla navržena novostavba dvoupodlažního rodinného domu pro stálý pobyt 4-6 osob s podlahovou plochou 224m2. Nadstandardnost ...
 • Nízkopodlažní bytový komplex 

  Doležel, Ivo
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby „Nízkopodlažního bytového komplexu – Horoměřice“ obsahující veškeré náležitosti dle platných předpisů a norem. Komplex je tvořen ze tří objektů ...
 • Novostavba rodinného domu s vinným sklepem v Boršicích 

  Výstupová, Eliška
  Tato práce má za cíl vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o novostavbu rodinného domu s vinný sklepem v Boršicích. Novostavba je určena k trvalému bydlení pro pěti člennou rodinu. V suterénu se nachází ...
 • Obytný komplex s provozovnou 

  Severa, Aleš
  Diplomová práce se zabývá dispozičním, konstrukčním, požárním a tepelně technickým řešením bytového komplexu s provozovnou. Komplex je rozdělen do čtyř funkčních částí a to do podzemních garáží, administrativní, provozní ...
 • Pavlačový bytový dům 

  Neuwirth, Filip
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby pavlačového bytového domu, který je situován v současné zástavbě krajského města Jihlava. Řešený bytový dům má tři nadzemní podlaží, ve kterých se ...
 • Polyfunkční dům 

  Matulík, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace polyfunkčního domu ve Vyškově. Objekt se skládá z osmi bytů, prodejny a kanceláří. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený třípodlažní objekt. Parkovací stání ...
 • Polyfunkční dům Kuřim 

  Niesnerová, Lada
  Volně stojící polyfunkční dům o pěti nadzemních podlažích, částečně podsklepený s plochou jednoplášťovou střechou. Objekt je navržen k využití trvalého bydlení, lékařských ordinací a kancelářských prostorů. Konstrukčně je ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  Jeniš, Petr
  Bakalářská práce řeší návrh polyfunkčního rodinného domu ve městě Holýšov. Objekt je rozdělený na dvě části – projekční kancelář a rodinný dům pro pětičlennou rodinu. Rodinný dům je částečně podsklepený, má 2 nadzemní ...
 • Rodinný dům 

  Sukup, Martin
  Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Stavba je situována do intravilánu města Strážnice. Objekt je navržen jako podsklepený, dvoupodlažní, s valbovou střechou. V 1NP se nachází obytné místnosti pro ...
 • Rodinný dům 

  Musil, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní a částečně podsklepený se sedlovou střechou. Půdorysný tvar je sestaven ze dvou obdélníků a poloviny šestiúhelníku. ...
 • Rodinný dům 

  Keprt, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby rodinného domu v obci Kotvrdovice. Jedná se o samostatně dům stojicí na parcele č.234/76 v katastrálním území Kotvrdovice. Objekt je dvoupodlažní, částečně ...
 • Rodinný dům 

  Glasová, Veronika
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu pro pětičlennou rodinu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Všechna podlaží jsou v jedné ...