Now showing items 1-1 of 1

  • Varovný systém do automobilu 

    Rusnačko, Ivan
    Tato práce se zabývá využitím GPS modulu pro účel varovného systému. Pro implementaci daného systému bylo použito platformy FitKit. První část práce je věnována teorii k technologii GPS a protokolu NMEA. Dále je analyzována ...