Now showing items 1-2 of 2

  • Akviziční a detekční geometrie CT RTG procesu zobrazení 

    Rusz, Jakub
    V této práci jsou popsány komponenty akviziční a detekční geometrie 3. generace jednovrstvého CT skeneru. Dále se zabývá vysoko-kontrastním prostorovým rozlišením procesu zobrazení a jaký vliv mají parametry akviziční a ...
  • Analýza sympato-vagální rovnováhy 

    Rusz, Jakub
    Tato práce se v první části zabývá teoretickým popisem problematiky analýzy sympatovagální rovnováhy. Je popsán vznik a měření elektrokardiogramu a jak z něj lze získat záznam variability srdečního rytmu. Následuje popis ...